МЕНЕЖМЕНТИЙН ТЭНХИМ

Тэнхимийн зорилго: Менежментийн тэнхимийн сургалтын хөтөлбөрийг үр дүнд суурилсан хөтөлбөрийн заах арга зүй арга барилаар бэлтгэн тасралтгүй сайжруулж, хөдөлмөрийн зах зээлд хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн өндөр мэдлэг чадвартай, зөв хандлагатай, төлөвшсөн, хөдөлмөрч хичээнгүй төгсөгч, иргэн хүнийг бэлтгэнэ.

Зорилт:

 1. Сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөг тасратлгүй сайжруулж, үр дүнд суурилсан сцргалтын хөтөлбөрийг боловсруулах
 2. Чадварт суурилсан хөтөлбөрийг оюутанд хүргэх, хэрэгжүүлэх сургалтын орчныг тасралтгүй сайжруулах
 3. Багш, оюутны эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг төлөвлөгөөт хугацаанд үр дүнтэй удирдан зохион байгуулах
 4. Оюутны хөгжлийн хөтөлбөрийг төлөвлөгөөт хугацаанд үр дүнтэй удирдан зохион байгуулах
Овог, нэр Албан тушаал Холбоо барих утас И-мэйл хаяг
1 Ө.Ариунбаяр Тэнхимийн эрхлэгч 99640688 Ulziisaihanariunbayar@gmail.com
2
З.Гоомарал Багш 89010120 Goomaralmarala.gm@gmail.com
3
Б.Базаргүр Багш 88095213 bazargur0804@gmail.com
4
Д.Энхчимэг Багш 99802970

Сургалт

 • Менежментийн хөтөлбөрийн хичээлүүдийн уялдаа холбоо, агуулгыг тасралтгүй сайжруулах
 • Маркетингийн хөтөлбөрийн хичээлүүдийн уялдаа холбоо, агуулгыг тасралтгүй сайжруулах
 • Сургалтын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах
 • Багш бүр хичээлийн гарын авлагыг бэлтгэн суралцагчдад хүртээл болгох

Эрдэм шинжилгээ

 • Ажиллагчид тогтвортой ажиллах орчин ба нөхцлийн шинжилгээ
 • Байгууллага дахь стратегийн удирдлага ба хүний нөөцийн удирдлага
 • Cognitive concept

Зөвлөгөө, мэдээлэл

 • Менежментийн тэнхимийн багш бүр зөвлөгөө өгөх хуваарьт цагийн дагуу 7 хоног бүр зөвлөгөө мэдээллийг хүргэн ажиллаж байна.
 • Даасан ангийн оюутнуудад зориулсан ангийн багшийн цагийг сургалтын албанаас гаргасан хуваарийн дагуу ангийн оюутнуудад зөвлөгөө мэдээллийг хүргэн ажиллаж байна.

 

Менежментийн тэнхимийн мэргэжлийн клубууд нь 2019 оноос үүсгэн байгуулагдан үйл ажиллагаагаа идэвхтэй явуулж байна.

 1. ‘’Бид маргаашийн таныг бүтээнэ’’Хувь хүний хөгжлийн клуб

Үйл ажиллагааны чиглэл:

  • Хувь хүний хөгжлийн сургалт, хөтөлбөрүүд
  • Номын хэлэлцүүллэг
  • Илтгэх урлаг
 1. “Бид мэргэжилд нь дурлуулна” хүний нөөцийн менежментийн мэргэжлийн клуб

Үйл ажиллагааны чиглэл:

  • Мэргэжлийн ном унших, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
  • Мэргэжлийн зочин багшийн сургалт
  • Аман болон бичгийн харилцааны сургалт
  • Эерэг хандлагыг түгээх
 1. “Marketers” Маркетингийн мэргэжлийн клуб

Үйл ажиллагааны чиглэл

  • Маркетингийн практик сургалт,маркетингийн шинэ хандлага, чиглэлүүдийн талаар мэдлэгтэй болгох
  • “Marketers day” өдөрлөг зохион байгуулах
 1. Proficiency” англи хэлний хөгжлийн клуб

Тусгай хэрэгцээт бүлгийн хүүхдүүдэд зориулан сэтгэлийн дэм мотиваци өгөх лекц зохион байгуулах