МЭДЭГДЭЛ: МХНУДС-ийн нийт профессор багш, ажилтан, оюутан суралцагчдын анхааралд

Share on facebook
Share on twitter

Улсын онцгой комиссын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний  өдрийн “Зорчигч тээврийн хэрэгслийн гарах хөдөлгөөн, бүх  шатны боловсролын байгууллагын хичээл, сургалт, үзвэр үйлчилгээ, цахим болон хүүхдийн тоглоомын төвүүдийн үйл ажиллагааг түр зогсоох тухай” 12 тоот тогтоолыг үндэслэн 11 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс эхлэн  нийт профессор багш нар өөрийн зааж буй хичээлийн   лекц, семинар, практик, бие даалт, улсын шалгалттай холбоотой материалуудыг оюутан, суралцагсадад  цахимаар хүргэн, заавар зөвлөгөө өгч, сургалтын үйл ажиллагааг тасралтгүй  зохион байгуулахыг мэдэгдэж байна.

Энэ хугацаанд сургуулийн хэмжээнд олон нийтийг хамарсан аливаа үйл ажиллагаа зохион байгуулахыг хориглосон болохыг анхааруулж байна.