Мөрөөдлийн академи

Share on facebook
Share on twitter

Монголын Хүний нөөцийн удирдлагын шинэчлэлийн АКАДЕМИ-н Ерөнхийзахирал Ph.D Ё.Мөнхдэмбэрэл нь_2012-оноос эхлэн Монголын Хүний нөөцийн удирдлагын шинэчлэлийн АКАДЕМИ, Монголын Хүний нөөцийн удирдлагын дээд сургууль, Монголын Хүний нөөцийн бялдаржуулах хүрээлэн HRФитнесс 3-н байгууллагын нийт ажилчдад 7 хоног бүрийн Пүрэв гарагт урам зориг өгөх, хөгжүүлэх , хандлага, арга барилыг сайжруулах мөн байгууллагын зорилго, ажилтан хувь хүний зорилго уялдаа холбоог ойлгуулах, хамт олны уур амьсгалыг бэхжүүлж, байгууллагын соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор 350 удаагийн175 цагын сургалтыг нийт 8 жилийн
турш өөрөө бэлтгэн удирдан зохион байгуулж байна.