“ЦАХИМ СУРГАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НӨҮ ХАУ” СУРГАЛТ

МХНУДС-н нийт багш нарт 2021 оны 02 сарын 05-ны өдөр “Цахим сургалтыг хэрэгжүүлэх нөү хау” сэдвээр “Цахим мэдлэг кампус” төрийн бус байгууллагын онлайн сургалтын зөвлөх багш Я.Цэцэг-Өлзий сургалт орлоо.