Цахим сургалтын чанар, үр өгөөжийг сайжруулж, идэвхи оролцоог нэмэгдүүлэх