Шинэ оны мэнд хүргэе!

МХНУДС-ИЙН НИЙТ БАГШ, АЖИЛТАН, ОЮУТАН, СУРАГЧ НАРТАА ШИНЭ ОНЫ МЭНД ХҮРГЭЕ!

МХНУДС-ИЙН НИЙТ БАГШ,
АЖилТАН, ОЮУТАН, СУРАГЧ НАРТАА