ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ

Share on facebook
Share on twitter

Эрдмийн зөвлөлийн дарга    Ё.Мөнхдэмбэрэл  Ерөнхий захирал, доктор

Гишүүд

Ё.Мөнхбат                                             Удирдах зөвлөлийн дарга, докторант

Г.Батхүрэл                                            Зөвлөх, доктор  Гишүүн

Б.Даваажав                                           Зөвлөх, доктор Гишүүн

О.Бурмаа                                                Зөвлөх, доктор Гишүүн

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

Н.Туул                                                     Хөтөлбөрийн хорооны дарга, доктор

  ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ЗОРИЛГО

Эрдмийн зөвлөл нь сургуулийн сургалт-эрдэм шинжилгээний ажлын чиглэлийг тогтоож, түүний онол, арга зүйн түвшин, үр дүнг хэлэлцэж санал дүгнэлт гаргах, эрдэм судлалын ажлыг  ерөнхий удирдлагаар хангах зорилготой.

 Эрдмийн зөвлөл үндсэн чиг үүрэг

-Сургалт, судалгааны ажлын тэргүүлэх чиглэлийг тогтоож, сургуулийн хөгжлийн үзэл баримтлал, эрдэм шинжилгээний ажлын сэдэв, төлөвлөгөө, сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэлэлцэх

-Эрдэм шинжилгээний ажлын жилийн тайлан хэлэлцэж, цаашдын бодлого,  чиглэл, зорилго тодорхойлох,

-Сургуулийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүл, сургуулиас эрхлэн хэвлүүлэх сурах бичиг, гарын авлага, бусад бүтээлийг шүүн хэлэлцүүлэх, номоо хэвлүүлэх боломжоор хангах

-Багш судлаачдын мэргэжлийг дээшлүүлэх, багш нарын бүтэц бүрэлдэхүүнд чанарын ахиц гарахад анхаарч докторын зэрэг хамгаалахад туслалцаа үзүүлж ажиллах

-Багш судлаачид болон оюутнуудыг олон улс, Монгол улс, сургуулийн хэмжээнд зохиогдох эрдэм шинжилгээний хурал, зөвлөлгөөн, сургалт, семинарт тогтмол оролцуулах

-Оюутан суралцагчийн төгсөлтийн ажил, төслийн ажлын сэдэв  хэлэлцэх, санал оруулах

-Төгсөлтийн шалгалт болон төгсөлтийн ажил хамгаалах журам, курсын ажил, дадлагын  удирдамжийг хэлэлцэх

-Багш, оюутнуудын эрдмийн бүтээлийг үнэлэх, цаашдын судалгааны ажлын хүрээг өргөтгөх хүрээнд дэмжлэг үзүүлэх

-Бусад их, дээд сургуулийн эрдмийн зөвлөл, хүрээлэн, академитай хамтарч тодорхой сэдвээр шинжилгээ судалгаа, төсөл хийх, ном, гарын авлага, сурах бичиг бичих асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэх