2020-2021 оны хичээлийн жилийн 1-р улирлын цахим сургалтанд хэрхэн оролцох вэ?

Share on facebook
Share on twitter