АЛСЫН ХАРАА

Монголын Хүний нөөцийн удирдлагын дээд сургууль нь 2025 он гэхэд хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэн ажил олгогчдын итгэлт түнш байж, сургалтын жишиг орчин бүхий, ажиллахад хамгийн таатай байгууллага болно.

ҮНЭТ ЗҮЙЛ

1. Суралцагчдын үнэ цэнэ
2. Эв нэгдэл, багийн ажиллагаа
3. Хариуцлага, ёс зүй
4. Сургалтын чанар
5. Тасралтгүй өсөлт, шинэчлэл

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Монголын Хүний нөөцийн удирдлагын дээд сургууль нь боловсролын шинэчлэлийг тэргүүлж, чанартай сургалтыг эрхэмлэн, өндөр мэдлэг чадвартай, төлөвшсөн мэргэжилтэн бэлтгэж эх орныхоо хөгжилд өөрийн хувь нэмрээ оруулна.

HIGHLIGHTS OF MHRMU

NEWSROOM

Шинэ оны мэнд хүргэе!

МХНУДС-ИЙН НИЙТ БАГШ, АЖИЛТАН, ОЮУТАН, СУРАГЧ НАРТАА ШИНЭ ОНЫ МЭНД ХҮРГЭЕ! МХНУДС-ИЙН НИЙТ БАГШ,АЖилТАН, ОЮУТАН,

CONTINOUS

ALUMNI LABOR

HUMAN RESOURCE
0%
MARKETING
0%
ACCOUNTANT
0%

IMPLEMENTING ORGANIZATIONS