2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ КЛУБУУДЫН НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА