Bachelor’s study curriculum

Д/дБАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР/МЭРГЭЖИЛМэргэжлийн идексСуралцах хэлбэрСуралцах хугацаа
1Менежмент /Хүний нөөцийн менежментD041302Day4 years
2AccountingD041101Day4 years
3MarketingD041401Day4 years